*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > مسیر تحول 


مسیرتحول شماره خبر: ٣٢٣٤٩١ ١٢:٣٣ - 1392/04/19    ارسال به دوست نسخه چاپي


آشنايي با دفتر برنامه‌ريزي و نظارت حوزه


مدیر دفتر برنامه‌ریزی و نظارت حوزه‌های علمیه گفت: ویژگی انحصاری حوزه علمیه این است که مراجع عظام تقلید شهریه اساتید و طلاب را تأمین می‌کنند و تکیه اصلی حوزه به مراجع عظام است و می‌توان با صرفه‌جویی، چالش‌ها را پشت سر گذاشت.

مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت حوزههای علمیه گفت: ویژگی انحصاری حوزه علمیه این است که مراجع عظام تقلید شهریه اساتید و طلاب را تأمین میکنند و تکیه اصلی حوزه به مراجع عظام است و میتوان با صرفهجویی، چالشها را پشت سر گذاشت.

آقای عباس علم الهدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به اینکه تا قبل از سال 89، این دفتر با عنوان دفتر طرح و برنامهریزی فعالیت میکرد، ابراز داشت: مأموریتهای این دفتر به چهاردسته تقسیم میشود، یک بخش مربوط به برنامه و بودجه، بخشی مربوط به ساختار و تشکیلات و قوانین و مقررات، بخشی مربط به مطالعات و بررسیها و بخشی هم مربوط به نظارت و ارزیابی است.

وی با بیان مأموریتهای بخش برنامه و بودجه اظهار داشت: تمام برنامهریزیها و مسایل بودجهای و تخصیص اعتبارات، در بخش برنامه و بودجه رقم میخورد، تأمین بودجه و فرایند دریافت پیشنهادات برنامه و بودجهای از معاونتها، تنظیم برنامه بر اساس سیاستهای شورای عالی حوزه، جمعبندی و ارسال مجموعه برنامهها و بودجههای پیشنهادی به دبیرخانه شورای عالی حوزه، همراهی در نقد و بررسی و تصویب برنامه در شورای عالی، توزیع بین معاونتهای ستادی و مجموعه مدیریتهای استانی و همچنین فرایند تخصیص و توزیع اعتبارات در دو بخش ستادی و صفی، به عهده این دفتر است.

مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت حوزههای علمیه ادامه داد: فرایند نظارت بودجهای نیز در این بخش رقم میخورد، وقتی تخصیص بودجه صادر شد برای مرحله بعد عملکرد مرحله قبل را گزارش میدهیم.

 

قوانين واگذاري مديريت بودجه به استان‌ها، تنظيم شد

علمالهدي همچنين با تشريح وظايف بخش ساختار و تشکيلات و قوانين و مقررات، عنوان کرد: بازنگري در تشکيلات در اين بخش اتفاق ميافتد و اگر قرار باشد تشکيلاتي به سيستم اضافه شود، تمام فرايند نقد و بررسي در اين دفتر انجام ميشود.

وي افزود: چون تشکيلات ما تشکيلات ستادي است، در حوزههاي مختلف آموزشي و پژوهشي و مديريتي قوانيني تنظيم ميشود و براي نقد و بررسي به اين دفتر ارسال ميشود و اين دفتر اقدام شکلي و محتوايي انجام ميدهد، اقدام شکلي اين است که از لحاظ فرم ضوابط آييننامهاي بررسي ميشود و در بخش ديگر، محتوا متناسب با سياستهاي شوراي عالي حوزه مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعات راهبردي و کاربردي طرح‌ها و برنامه‌ها

مدير دفتر برنامهريزي و نظارت حوزههاي علميه در ادامه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در بخش مطالعات و بررسيها، ابراز داشت: دو نوع اقدام در اين بخش انجام ميشود که بخشي مربوط به مطالعات راهبردي و بخشي هم مربوط به مطالعات کاربردي است، مطالعات راهبردي براي برنامههاي درازمدت مانند تدوين سند چشمانداز است، در بخش بررسي نيز طرحهايي که از سوي معاونتها ارائه ميشود، از جهت فرم و محتوا مورد بررسي قرار ميگيرد.

آقاي علمالهدي با بيان اينکه بخش نظارت، هم شامل نظارتهاي مالي و هم شامل نظارتهاي محتوايي و عملکردي ميشود، گفت: نظارتهاي محتوايي ناظر بر بحث برنامه و بودجه ميباشد و نظارت عملکردي نيز ناظر بر وظايف و مأموريتهاي معاونتهاست.

وي افزود: سلسله مراتبي براي امر نظارت و ارزيابي تعريف شده که نظارت بر ستاد مرکزي توسط دفتر برنامهريزي، نظارتهاي استاني در قالب کميته هماهنگي و نظارت بر واحدهاي حوزوي و مدارس تحت پوشش نيز از طريق مديريتهاي استاني اعمال ميشود. مدير دفتر برنامهريزي و نظارت حوزههاي علميه سراسر کشور با بيان اينکه، ارزيابي، بخش دوم از کار نظارت است، اظهار داشت: ميزان انطباق عملکرد با اهداف و مأموريتهاي محوله در اين بخش مورد ارزيابي قرار ميگيرد، بهطور مثال اگر براي يک معاونتي چند وظيفه تعريف شده است، عملکرد آن با شاخصهاي تعريف شده ارزيابي ميشود.

مهم‌ترين طرح‌ها و برنامه‌ها

آقاي علمالهدي همچنين با اشاره به مهمترين طرحها و برنامههايي که در سال 91 در اين دفتر محقق شده است، عنوان کرد: تصويب بخش اول سند چشمانداز حوزههاي علميه در شوراي عالي، از مهمترين طرحها و برنامههايي است که در سال 91 محقق شد. اين اقدام در دوره اول مديريت آيةالله حسيني بوشهري اتفاق افتاد، در دوره مديريت آيةالله مقتدايي تکميل شد و در سال 91 بخش اول آن تصويب و به سيستم ابلاغ شد.

وي افزود: ادامه کار طراحي سند چشمانداز تا تبديل به برنامه 5ساله در دستور کار قرار دارد که با مشارکت دبيرخانه شوراي عالي حوزه به سرانجام خواهد رسيد. مدير دفتر برنامهريزي و نظارت حوزههاي علميه همچنين، طرح واگذاري اعتبارات هزينهاي به استانها را از ديگر طرحها و برنامههاي مهم اين دفتر عنوان کرد و اظهار داشت: براساس اين طرح، آييننامه تخصيص اعتبارات به استانها، تنظيم، تصويب و ابلاغ شده که چندماهي است براساس اين آييننامه، بودجه به استانها واگذار ميشود.

علمالهدي، طرح چابکسازي ساختار و تشکيلات حوزههاي علميه را از ديگر برنامههاي در دست اجراي دفتر برنامهريزي و نظارت ذکر کرد و افزود: طرح ساماندهي نيروي انساني نيز در دستور کار قرار دارد. براساس اين طرح، هيچيک از مأموريتهايي که به مرکز مديريت حوزههاي علميه واگذار شده، دستخوش تغيير و تحول نخواهد شد، اگر در ساختار شوراي عالي، واحدي اضافه باشد و پس از دو سه سال اجرا، بازخورد منفي از کار داشته باشيم نسبت به آن اقدام ميکنيم و نيروي انساني نيز متناسب با اين وضعيت ساماندهي خواهد شد.

وي، طرح توسعه کرسيهاي نظريهپردازي، انعقاد تفاهمنامهها با وزارتخانهها و نهادها مثل وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مشابه اينها و استقرار کامل سيستم نظارت و ارزيابي در مديريت مرکزي و ستادهاي استاني را از ديگر طرحها و برنامههاي در دست اجراي اين دفتر برشمرد.

مشکلات مالي حوزه عمليه به حداقل مي‌رسد

آقاي علمالهدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالي حوزههاي علميه، اظهار داشت: حوزه تدابير مناسبي انجام داد و با عنايت به منابعي که در اختيار داشت، به نحو شايسته منابع را مديريت کرد و با توزيع برابر و عادلانه بين استانها هزينهها را تحت پوشش قرار داد.

مدير دفتر برنامهريزي و نظارت حوزههاي علميه ادامه داد: طبيعي است که برخي برنامههاي اولويت دوم امکان اجرا براي سال 91 پيدا نکرد و يا محدود شد، اما مأموريتهاي اساسي دستخوش چالش نشد که اين به مديريت صحيح آيةالله حسيني بوشهري برميگردد. آقاي علمالهدي در پايان تأکيد کرد: ويژگي انحصاري حوزه علميه اين است که مراجع عظام تقليد، شهريه اساتيد و طلاب را تأمين ميکنند و تکيه اصلي حوزه به مراجع عظام است و ميتوان با صرفهجويي، چالشها را پشت سر گذاشت.


خروج
جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام